Ubytovna Kavák

UBYTOVACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD  

Ubytovací řád pro přechodné ubytování na ubytovně Kavák, (Za Škodovkou 362, 500 04 Hradec Králové) ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, ubytovaný na ubytovně Kavák, Za Škodovkou 362, 500 04 Hradec Králové. Provozovatel: Snemado s.r.o. (IČ: 08437670)
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas). Aktuální ceník za ubytování na vyžádání u recepční, příp. na stránkách www.kavak.cz.
 3. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat na recepci klíče od pokoje (příp. zapůjčené předměty a zařízení) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.
 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly
  k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele, je přísně zakázáno. V celém objektu je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
 5. Silně podnapilým nebo agresivním osobám nebude vstup do ubytovny povolen a to bez náhrady vrácení peněz!!!
 6. V celém objektu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm.
  V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 7. PŘÍSNÝ ZÁKAZ s manipulací kouřových čidel instalovaných na jednotlivých pokojích a chodbách. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 8. Ubytovaný host je povinen:
  • Užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek
   a provádět jakékoli změny.
  • Nepřenášet vybavení pokoje do jiných částí ubytovacího zařízení.
  • Nelepit na zeď plakáty a nezatloukat hřebíky do zdi, příp. skříní apod.
  • Nezařizovat prostory vlastními věcmi bez souhlasu ubytovatele.
  • Nepoužívat v prostorách ubytovny jakékoli vlastní elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě holících strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek pro mobilní telefony nebo notebooky. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory ubytovnou.
   V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 100,-Kč.
  • Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo neznalostí. O každé takové jednotlivé škodě bude sepsán protokol o škodě.
  • Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
  • Při každém odchodu z pokoje, příp. společných či sociálních zařízení zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a zamknout dveře.
 9. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách i v domě, zejména v době od 21.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných, popř. nájemníků v domě.
  V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.
 10. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 200,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. provozovateli.
 11. Za ztrátu ložního prádla nebo nevrácení ložního prádla při odhlášení z ubytovny je ubytovanému účtována částka ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. provozovateli.
 12. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných nezodpovídá.
 13. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovna nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 14. Každý host má možno na vyprání prádla za 40 Kč/pračka a 10kč/prací tableta.
 15. Každý host má možno zapůjčení lednice na pokoj za poplatek 400kč/měsíc.
 16. Každý host má možno mít na pokoji vlastní TV za poplatek 150kč/měsíc (za spotřebu el. energie).
 17. V případě vlastní TV nutný DVB-T přijímač (tzv. set-top-box) nebo TV s integrovaným DVB-T přijímačem (LCD), ubytovací zařízení neposkytuje svým hostům žádné televizní ani rádiové přijímače, jakožto ani zvukové či obrazové produkce, pouze umožňuje svým hostům instalaci vlastních přijímačů pouze pro jejich vlastní potřebu. V případě vlastní TV či rádiového přijímače host prohlašuje, že má řádně uhrazené poplatky za rádiové a televizní vysílaní)
 18. Je zakázáno sušit vyprané prádlo na pokojích a společných prostorách, s výjimkou míst, k tomuto účelu určených. Taktéž je zakázáno sušit vyprané prádlo z oken ubytovny.
 19. Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky, zbraně
  a podobné životu nebezpečné předměty.
 20. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazený poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu, případně je toto porušení důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu bez možnosti vrácení předem zaplaceného poplatku za ubytování.
 21. Návštěvy cizích osob (osob, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny denně od 8.00 do 20.00 hod. po předložení průkazu totožnosti na recepci
  a návštěvě ubytovanému bude účtována částka za návštěvu ve výši 100,- Kč.
 22. Ubytovaný má nárok na výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny. Čisté ložní prádlo obdrží ubytovaný výměnou za špinavé ve skladu prádla a v termínech uvedených na recepci. Za mimořádné znečištění ložního prádla bude účtován poplatek ve výši 100 Kč.
 23. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, nebo okamžitým vypovězením ubytování ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení poplatku za ubytování.
 24. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovny je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.
 25. Vlastník, nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

 

Ubytovací a organizační řad je platný od 1.12.2019

Provozovatel: Snemado s.r.o. (v zastoupení: Ing. Jan Doležal, Ing. Josef Doležal)

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings